wykaz biegłych sądowych

Kilku biegłych sądowych w jednym postępowaniu

Do powołania biegłego sądowego uprawniony jest jedynie sędzia określonego postępowania. Zdarza się również, że obecność takiego specjalisty w toku prowadzonej sprawy jest konieczna poprzez uregulowania prawne. To sytuacje, w których w sprawie udział biorą osoby nieletnie albo będące pod stałą opieką lekarską, a ich choroba mogłaby wpływać w jakikolwiek sposób na obiektywność zeznań. Jaką rolę w każdym postępowaniu pełnią biegli sądowi? Kiedy się ich powołuje i jakie znaczenie w kwestii werdyktu ma ich opinia? Sprawdźcie już teraz.

W każdej sprawie może brać udział jeden bądź kilku biegłych sądowych. Co ciekawe, wszyscy eksperci wydający opinię mogą być tej samej specjalizacji albo zupełnie odrębnej, ale zawsze ważnej dla toczącego się postępowania. O ich włączeniu bądź odrzuceniu w sprawie może decydować jedynie sędzia. To on uznaje ekspertyzę jako dowód albo odrzuca w pełni jej zasadność. W przypadku, kiedy na rzecz rozwiązania sporu pracuje kilku biegłych sądowych o takiej samej specjalizacji, a ich końcowe opinie są różne, sędzia dokonuje wyboru jednej, wedle własnego uznania.

Co ciekawe, udział biegłych sądowych w sprawie musi być zaakceptowany przez sędziego, ale o jego powołanie mogą wnioskować również strony toczącego się postępowania. Sędzia może taki wniosek przyjąć bądź odrzucić. W przypadku przyjęcia, do sprawy powoływany jest biegły sądowy działający dla konkretnego Sądu Okręgowego. Przy każdym znaleźć można wykaz biegłych sądowych.

W przypadku nieprzychylnej opinii biegłego sądowego strona, która czuje się w związku z tym poszkodowana, może wnioskować o powołanie kolejnego biegłego. Sędzia może taki wniosek uznać za bezzasadny i go odrzucić. Należy pamiętać, że biegli sądowi muszą wydawać opinie obiektywne, sporządzone na podstawie należytej wiedzy, umiejętności, doświadczenia oraz przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik. Z reguły nie ma więc podstaw, by taką opinię podważać, nawet wtedy, gdy jest ona krzywdząca dla jednej ze stron.