Czym jest awangarda?

Awangarda

Awangarda jest nowym nurtem, objawieniem sztuki z początków XX wieku. To kierunek, zgodnie z którym odrzuca się wszystkie dotychczasowe style. To zupełna odskocznia, zerwanie z normami. Przedstawiciele sztuki awangardowej proponowali swój własny punkt widzenia, w żaden sposób nienaśladujący rzeczywistości. Awangarda była niezwykle popularna wśród artystów, którzy tworzyli w Europie zaraz po I wojnie światowej. Przez większość była przyjmowana pozytywnie. Wyjątkiem była III Rzesza, która uznawała taką sztukę za odstępstwo od wszelkich norm. Była tam zakazana, a artystów awangardowych traktowano jak zwyrodnialców.

Dla niektórych sztuka awangardowa była zjawiskiem kontrowersyjnym. Odrzucała przecież dorobek całej wcześniejszej twórczości w wielu dziedzinach, takich jak literatura, malarstwo czy muzyka. Na jej podstawach szybko zaczęły powstawać jednak kolejne nurty, takie jak kubizm, futuryzm czy ekspresjonizm. Zwolennicy nowej myśli awangardowej cenili ją za pionierstwo, innowacyjność, odejście od utartych norm. Zachwalano kreatywność twórców, umiejętność wykazywania własnej wizji świata. To przecież oni przedstawiali za pośrednictwem sztuki swoje poglądy i działania. Trzeba przyznać, że awangarda była wielkim postępem, wolnością, ale też inspiracją. Co więcej, dokonania artystyczne bardzo często łączyły się wtedy z nauką ścisłą i techniką. Była to nowość, która bez wątpienia wykraczała poza schematy. Artyści nie dawali się szufladkować, wyrażali poprzez nią własne zdanie i nie bali się tego, chociaż niejednokrotnie było odmienne od ogółu.

Sztuka awangardowa miała też swoich przeciwników. Ci uważali, że nowoczesność niszczy wszystkie dotychczasowe dokonania innych artystów. Na przykład w literaturze, awangarda mocno przeciwstawiała się romantyzmowi czy Młodej Polsce. Był to prawdziwy manifest, który przedstawiał te doceniane przecież kierunki w niekorzystnym świetle.

Czy można w ogóle teoretyzować na temat sztuki awangardowej? Na przestrzeni lat wielu artystów podejmowało takie próby. Starali się nadać jakieś normy innowacjom. Nie było to jednak możliwe, ponieważ awangarda przyjmowała wykraczanie poza utarte schematy, a autor sztuki miał całkowitą dowolność tworzenia.

Trzeba przyznać, że pojawienie się sztuki awangardowej zmieniło zupełnie myślenie o tej dziedzinie życia jako całości. Rozpoczęła się wzmożona aktywność artystów, którzy dzięki dziełom mogli przekazywać wartości, ideały, swoje poglądy. Śmiało można powiedzieć, że to ogromny fenomen.

W Polsce chyba najbardziej znanym ruchem była Awangarda Krakowska. Artyści, którzy wchodzili w jej skład, łamali wszelkie style, podejmowali się tematów zakazanych. Ich sztuka była wyrazista i agresywna, ale dzięki temu mogli tworzyć zupełnie nowe środki artystycznego wyrazu. Typowe były dla nich formy proste, zwięzłe, dobitne. Używali multum skrótów myślowych, zajmowali się tematami aktualnymi, dawali nowe poglądy na teraźniejszość, ale propagowali też kult nowości. Przy tym wszystkim zachowali typową, artystyczną wrażliwość i indywidualizm. Jedno jest pewne, ład społeczny został zaburzony, odkryto zupełnie nowy sposób wyrażania poglądów i myśli. I chociaż nie wszystkim nurt ten przypadł do gustu, to pewne jest, że otworzył furtkę na tworzenie się kolejnych kierunków artystycznego przekazu.

Więcej TUTAJ